شورای ولایتی فراه خواستار نظارت بر کارکرد نیروهای امنیتی این ولایت شد

شورای ولایتی فراه خواستار نظارت بر کارکرد نیروهای امنیتی این ولایت شد

اولین جلسه ماهوار شورای ولایتی ولایت فراه روز گذشته با حضور محمد آصف ننگ والی این ولایت و با اشتراک رؤسای ارگان‌های امنیتی و تعدادی از رؤسای ادارات ملکی در سالن جلسات شورای ولایتی برگزار شد. شورای ولایتی طبق طرزالعمل و...