شورای ولایتی غور بعد از ۱۵ سال صاحب ساختمان می‌شود

شورای ولایتی غور بعد از ۱۵ سال صاحب ساختمان می‌شود

شورای ولایتی غور که تاکنون در یک ساختمان در گوشه‌ای از محل دفتر مقام ولایت غور به سر می‌برد تا یک سال دیگر به محلی مستقل نقل‌مکان می‌کند. سنگ تهداب ساختمان شورای ولایتی غور امروز از سوی رییس این شورا با حضور مقام‌های...