شورای ولایتی به حوزه‌های امنیتی هشدار داد

شورای ولایتی به حوزه‌های امنیتی هشدار داد

شورای ولایتی هرات به آمرین حوزه‌های امنیتی این ولایت یک هفته فرصت داده است تا عناصر مخرب و اخلال‌گر در مناطقشان را شناسایی و به فرماندهی پولیس هرات معرفی کنند. مهدی حدید رییس کمیته امنیتی شورای ولایتی به خبرنگار...