شورای ولایتی از نرخ گاز نظارت می‌کند

شورای ولایتی از نرخ گاز نظارت می‌کند

توریالی طاهری معاون شورا از ولایتی هرات می‌گوید که آنان از نرخ گاز مایع نظارت می‌کنند. وی گفت: "قرار بود که نرخ گاز از ۴۵ افغانی افزایش نیابد اما هم کنون نرخ گاز مایع به بیش از ۶۰ افغانی رسیده واحتمال افزایش آن نیز وجود...