شورای وزیران: دارایی‌های اتحادیه کارگران دولتی است

شورای وزیران: دارایی‌های اتحادیه کارگران دولتی است

شورای وزیران در مصوبه جدیدش جایدادهای اتحادیه کارگران را دولتی خوانده و گفته است که باید این املاک در مستوفیت ثبت شود. این اقدام شورای وزیران واکنش‌های تند این اتحادیه را در پی داشته است. آصف حیدر زاده رییس اتحادیه ملی...