شورای نظامیان بازنشسته برای احقاق حق خود در کابل تظاهرات کردند

شورای نظامیان بازنشسته برای احقاق حق خود در کابل تظاهرات کردند

"شورای نظامیان بازنشسته" امروز در یک اعتراض مسالمت‌آمیز از مسئولان وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی خواستند تا حقوق ۲ ساله آنها و سند مالکیت زمین‌هایشان را بدهند. این نظامیان می‌گویند: بر اساس مصوبه شماره ۳۰ و ۳۱ ریاست...