شورای ملی زنان افغان آغاز به کارکرد

شورای ملی زنان افغان آغاز به کارکرد

شورای ملی زنان افغانستان امروز طی محفلی در کابل فعالیتش را آغاز کرد. اعضای این شورا گفتند که شورای ملی زنان یک تشکیل غیرسیاسی و غیردولتی است که باهدف کمک به زنان افغانستان ایجادشده است. ثریا پیکان، رییس این شورا در مراسم...