شورای علمای حوزۀ غرب: “حکومت، مسؤولیت دارد تا از خطوط مرزی کشور دفاع کند”

شورای علمای حوزۀ غرب: “حکومت، مسؤولیت دارد تا از خطوط مرزی کشور دفاع کند”

علمای حوزه غرب، تجاوز پاکستان به خاک کشور در منطقه تورخم را که سبب درگیری نیروهای امنیتی دو کشور شد، تقبیح کردند. مولوی خداداد صالح، رییس شورای علمای حوزه غرب کشور، روز جمعه در سخنرانی خود در مسجد جامع هرات ضمن تقبیح عمل...