رییس شورای عالی صلح در گذشت

رییس شورای عالی صلح در گذشت

پیر سید احمد گیلانی، رییس شورای عالی صلح کشور در سن ۸۴ سالگی در گذشت. عبدالخبیر اوچقون، معاون شورای صلح با بیان این مطلب گفته است که آقای گیلانی به دلیل شدت بیماری، شب گذشته در بیمارستان امنیت ملی جان داده است. شورای عالی...