شورای عالی صلح به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با طالبان مذاکره می‌کند

شورای عالی صلح به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با طالبان مذاکره می‌کند

رئیس شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید که حکومت در سال جدید خورشیدی برای ختم جنگ و ایجاد صلح اقدام‌های جدی خواهد کرد.   محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح در مراسم بیست‌وسومین سالیاد عبدالعلی مزاری گفت که با وجود...