شورای عالی صلح افغانستان از پیشرفت ها در گفتگوهای صلح خبر می‌دهد

شورای عالی صلح افغانستان از پیشرفت ها در گفتگوهای صلح خبر می‌دهد

شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید که گام‌های اساسی برای آغاز گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح دولت برداشته شده است.   محمد کریم خلیلی رئیس این شورا امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که شورای عالی صلح نسبت به گذشته  بیشتر...