شورای عالی صلح از تمایل ملا رسول برای پیوستن به روند صلح خبر داد

شورای عالی صلح از تمایل ملا رسول برای پیوستن به روند صلح خبر داد

شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید، پس از رفع تعزیرات از گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی، سلسله گفتگوها را با طالبان مسلح به رهبری ملا رسول و ملا منان نیازی آغاز خواهد کرد. عبدالخبیر اوچقون معاون این شورا گفت، توافق‌نامه...