شورای عالی اقتصاد مشکلات قراردادهای وزارت معادن را بررسی می‌کند

شورای عالی اقتصاد مشکلات قراردادهای وزارت معادن را بررسی می‌کند

اعضای شورای عالی اقتصاد کشور در نشستی با حضور رییس جمهور غنی روی قراردادهای وزارت معدن، مشکلات فنی و حقوقی این قراردادها و تعیین قیمت‌ گاز در بازار کشورگفتگو کردند. در این نشست رییس جمهور غنی، سروردانش معاون دوم ریاست...