شورای صلح و نجات افغانستان خواهان برقراری آتش بس در کشور شد

شورای صلح و نجات افغانستان خواهان برقراری آتش بس در کشور شد

شورای صلح ونجات افغانستان از افزایش خشونت های مسلحانه در بخش های مختلف کشور اظهار نگرانی می کند واز طرف های درگیری می خواهد که روی برقراری یک آتش بس توافق کنند. اعضای این شورا امروز در نشست خبری در کابل تاکید کردند که راه...