امیدواری شورای عالی صلح افغانستان به موقف تازه آمریکا در قبال صلح

امیدواری شورای عالی صلح افغانستان به موقف تازه آمریکا در قبال صلح

شورای عالی صلح کشور می‌گوید که موقف تازه آمریکا می‌تواند روند گفتگوها میان حکومت افغانستان و پیکارجویان طالب را تسریع بخشد.   سید احسان طاهری، سخن‌گوی شورای عالی صلح افغانستان گفته که اقدامات تازه آمریکا در مورد...