شورای شهر: اکثریت پارکینگ های وسایط نقلیه درهرات غیر معیاری است

شورای شهر: اکثریت پارکینگ های وسایط نقلیه درهرات غیر معیاری است

کمبود پارکینگ‌های معیاری برای وسایط نقلیه در شهر هرات نگرانی شورای شهر در  این ولایت را برانگخیته است.   مسئولان این نهاد  گفته اند که  پارکینگ های که هم اکنون در سطح  شهر هرات وجود دارند، غیر قانونی و غیر معیاری...