شورای دختران عربستان بدون حضور دختران گشایش یافت

شورای دختران عربستان بدون حضور دختران گشایش یافت

از عربستان سعودی خبر می‌رسد که شورای دختران عربستان سعودی بدون حضور دختران گشایش یافته است. به اساس تصاویر نشر شده از این مراسم، به جای دختران ۱۳ مرد روی چوکی‌ها نشسته‌اند و به حضور دختران هیچ توجه‌ی نشده است. این...