شورای حراست و ثبات حمله به جان خبرنگاران را تقبیح کرد

شورای حراست و ثبات حمله به جان خبرنگاران را تقبیح کرد

شورای حراست و ثبات افغانستان که به‌تازگی اعلام موجودیت کرده است، حکومت را مکلف به حمایت از رسانه‌ها و مطبوعات کشور می‌داند. مسعود ترشتوال، سخنگوی شورای حراست و ثبات امروز در کنفرانس خبری گفت: " رسانه‌ها و مطبوعات...