شورای امنیت ملی: “تخطی نظامیان پاکستانی خلاف موازین بین المللی است”

شورای امنیت ملی: “تخطی نظامیان پاکستانی خلاف موازین بین المللی است”

شورای امنیت ملی کشور از هر نوع تخطی نظامیان پاکستان در امتداد خط فرضی دیورند ابراز نگرانی کرده و این عمل را بر خلاف حقوق و موازین بین المللی خوانده است. ارگ ریاست جمهوری با انتشار خبرنامه ای گفته است که جلسه شورای امنیت...