شورای امنیت ملی برای نظامیان کشور دستور آماده‌باش داد

شورای امنیت ملی برای نظامیان کشور دستور آماده‌باش داد

شورای امنیت ملی برای شرکت در نشست وارسا، به نهادهای امنیتی و دفاعی کشور هدایت داده است تا قبل از این نشست آمادگی‌های لازم را روی دست‌گیرند. شورای امنیت ملی، وضعیت کلی امنیتی کشور را موردبررسی قرار داده و بعد از بحث‌های...