شورای امنیت ملل متحد: با قاچاقچیان انسانی برخورد شود

شورای امنیت ملل متحد: با قاچاقچیان انسانی برخورد شود

قطعنامه جست‌وجو و مصادره قایق‌های قاچاقچیان انسان و وسایل حمل‌ونقل دریایی آنان در شورای امنیت تصویب شد. این قطعنامه که برای یک سال معتبر است، بهره‌گیری از نیروی نظامی برای مقابله با این "تجارت شیطانی" را مجاز...