شورای امنیت قطعنامه حمله به مواضع داعش را تصویب کرد

شورای امنیت قطعنامه حمله به مواضع داعش را تصویب کرد

شورای امنیت قطعنامه حمله به داعش را تصویب کرد و پس از این فرانسه نیز می تواند مستقیماً مواضع داعش را هدف قرار دهد. این قطعنامه از تمامی کشورهایی که توانمندی لازم را دارند می‌خواهد وارد نبرد علیه داعش در سوریه و عراق شوند...