شورای امنیت با انتصاب گوترس به دبیر کلی سازمان ملل موافقت کرد

شورای امنیت با انتصاب گوترس به دبیر کلی سازمان ملل موافقت کرد

در رأی‌گیری محرمانه شورای امنیت با انتصاب گوترس به دبیر کلی سازمان ملل موافقت کرد. ‌شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد "آنتونیو گوترس" دیپلمات پرتغالی، را به اتفاق آرا به عنوان جانشین بان کی مون در سمت دبیر کل سازمان...