ریاست شهر سازی هرات از افزایش ساخت و سازهای خود سر در این شهر نگران است

ریاست شهر سازی هرات از افزایش ساخت و سازهای خود سر در این شهر نگران است

ریاست شهرسازی ولایت هرات از افزایش ساخت و سازهای خود سر در این شهر ابراز نگرانی نموده و مسئولان اداره شهرداری این ولایت را به سوء مدیریت و سهل انگاری در راستای جلو گیری از ساخت و سازهای خود سر متهم می‌کند. رئیس شهرسازی...