بازگشایی یک شهر بازی برای کودکان بی سرپرست در هرات

بازگشایی یک شهر بازی برای کودکان بی سرپرست در هرات

یک شهر بازی برای کودکان بی سرپرست از سوی دفتر ترکی، تیکا در هرات اعمار و امروز از سوی مسئولان این دفتر افتتاح شد.   علی ارغوان چنار نماینده‌ی این دفتر از ساخت شهر بازی برای کودکان بی سرپرست ابراز خرسندی می‌کند. آقای...