شورای امنیت ورود ناظران سازمان ملل به شهر حلب را تصویب کرد

شورای امنیت ورود ناظران سازمان ملل به شهر حلب را تصویب کرد

بر بنیاد گزارش ها شورای امنیت، ساعاتی پیش اعزام فوری ناظران سازمان ملل را به شهر حلب تصویب کرد. گفته می‌شود این ناظران قرار است بر روند خروج مخالفان و غیرنظامیان از مناطق شرقی شهر نظارت کنند که در محاصره دولت است. هم...