جسد سوخته شهروندی را در پشت شهرک معلمین هرات یافتند

جسد سوخته شهروندی را در پشت شهرک معلمین هرات یافتند

جسد سوخته یک جوان را که در پشت شهرک معلمین یافته شده بود، به بیمارستان مرکزی هرات انتقال داده شده است. محمد رفیق شیرزی، مدیر اداری بیمارستان مرکزی هرات به تلویزیون چکاد گفته است که این جسد که تا هنوز هویت‌اش مشخص نیست شب...