شهروند خبرنگار یک‌ساله شد

شهروند خبرنگار یک‌ساله شد

شهروندخبرنگار برنامه‌ای که هدف آن ارتقا آگاهی‌،‌مشارکت‌ و احساس مسئولیت بیشتر شهروندان درباره تحولات جامعۀ که در آن زندگی می‌کنند می‌باشد، در این برنامه مشارکتی که اکنون یک ساله شده است، شهروندان زیادی سهیم شدند...