شهروند خبرنگار

شهروند خبرنگار

شهروند خبرنگار برنامه ای است برای آموزش روش ها و اصول شهروند خبرنگاری. هدف برنامه شهروند خبرنگار ارتقا آگاهی ، مشارکت و احساس مسوولیت بیشتر شهروندان درباره تحولات جامعه ی که در آن زندگی می کنند می باشد. شما می توانید...