شهروندان هرات برای حکومت راهکار دادند

شهروندان هرات برای حکومت راهکار دادند

نهاد ملی و اجتماعی جوانان افغانستان امروز همایشی را در مورد چگونگی برگزاری انتخابات آینده کشور در هرات برگزار کرد. هدف این نشست شریک ساختن راهکارها و پیشنهادهای شهروندان و متخصصان این ولایت برای بهتر برگزار شدن...