انتقاد شهروندان هرات از کارکرد برخی ادارات دولتی در این ولایت

انتقاد شهروندان هرات از کارکرد برخی ادارات دولتی در این ولایت

شماری از شهروندان هرات با انتقاد از عملکرد ضعیف برخی از ادارات دولتی در این ولایت می گویند که با گذشت هر روز وضعیت ادارات و سازمان های دولتی در هرات از لحاظ نظم کاری متشنج تر میشود .   این شهروندان پدیده ی فساد را از...