شهروندان سوئد علیه اخراج پناهجویان افغان تظاهرات کردند

شهروندان سوئد علیه اخراج پناهجویان افغان تظاهرات کردند

صدها تن از شهروندان سوئد و فعالان حقوق بشر روز شنبه در شهرهای استکهولم و گوتنبورگ سوئد در اعتراض به اخراج اجباری پناهجویان افغان تظاهرات کردند. به گفته سهیلا حیدری، یکی از هماهنگ کنندگان همایش گوتنبورگ، حدود ۲۵ هزار تن...