شهروندان جاپان: “نظامیان آمریکایی باید از کشور ما بیرون شوند”

شهروندان جاپان: “نظامیان آمریکایی باید از کشور ما بیرون شوند”

صدها نفر از مردم شهر توکیو، پایتخت جاپان با برپایی راهپیمایی‌ای بر ضد فعالیت پایگاه‌های نظامی آمریکا، خواستار خروج نظامیان این کشور شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، صدها نفر از مردم جاپان روز یکشنبه در خیابان‌های...