شهروندان بعضی از ایالات آمریکا رای دادن را آغاز کردند

شهروندان بعضی از ایالات آمریکا رای دادن را آغاز کردند

انتخابات زودهنگام در بعضی از ایالات امریکا آغاز شده و در ایالاتی مثل کانزاس و تگزاس رای دهندگان می توانند رای خود را به صندوق ها بیاندازند. پیش از این شهروندان واشنگتن، میامی، لاس وگاس و شیکاگو امکان رای دادن پیش از روز...