یک سوم شهروندان افغانستان در گرسنگی به سر می‌برند

یک سوم شهروندان افغانستان در گرسنگی به سر می‌برند

رئیس جمهور افغانستان می گوید که یک سوم شهروندان افغانستان به بخاطر فقر اقتصادی، شب گرسنه می‌خوابند.   محمد اشرف غنی روز گذشته از نماشگاه تولیدات داخلی که در بادام باغ کابل برگزار شده بود، دیدن کرد. او گفت که وضعیت...