نگرانی شهروندان افغانستان از فراهم شدن تقلب در انتخابات

نگرانی شهروندان افغانستان از فراهم شدن تقلب در انتخابات

برخی از شهروندان کشور افغانستان به این باورهستند که نصب برچسب بر کپی شناسنامه‌های ثبت نام کنندگان، زمینه تقلب را در روز انتخابات مهیا خواهد ساخت.   شهروندان افغانستان می‌گویند که حکومت وحدت ملی و کمیسیون مستقل...