“شهروندان افغانستان، بدون ویزا حق ورود به خاک پاکستان را نخواهند داشت”

“شهروندان افغانستان، بدون ویزا حق ورود به خاک پاکستان را نخواهند داشت”

سفارت پاکستان در کابل اعلام کرده دیگر به کسانی که ویزای این کشور را نداشته باشند، اجازه ورود به پاکستان از مرز تورخم داده نمی‌شود. اختر منیر، مسؤول رسانه‌های سفارت پاکستان در کابل، ضمن اعلام این خبر گفته، بر اساس...