شهروندان استرالیا خواهان جدیت حکومت برای مبارزه با دهشت‌افگنی شدند

شهروندان استرالیا خواهان جدیت حکومت برای مبارزه با دهشت‌افگنی شدند

نتایج یک سروی در سراسر آسترالیا نشان می دهد که سیاری از شهروندان آن کشور، از حکومت خواسته اند تا از حملات دهشت افگنی در آن کشور جلوگیری کند. اما در عین حال، شهروندان آسترالیایی ابراز نگرانی کرده اند که مبادا مبارزه بر ضد...