ساکنان شهرهای بزرگ کشور تا سال ۲۰۲۳ به آب پاک دسترسی خواهند داشت

ساکنان شهرهای بزرگ کشور تا سال ۲۰۲۳ به آب پاک دسترسی خواهند داشت

تا سال ۲۰۳۰ تمام ساکنان شهرهای کشور به آب پاک صحی دسترسی خواهند داشت. مسئولان این وزارت می‌گویند در تلاش هستند کمک‌های بیشتر جهانی را برای رسیدن به این هدف به دست آورند. در راستای همین برنامه، کوریا جنوبی کمک شش و نیم...