شهرداری هرات از آغاز برنامه میثاق شهروندی در سطح شهر خبر می‌دهد

شهرداری هرات از آغاز برنامه میثاق شهروندی در سطح شهر خبر می‌دهد

شهرداری هرات می‌گوید که برنامه میثاق شهروندی از چندی به اینسو  در سطح شهر هرات نیز آغاز شده و در ابتدا نزدیک به ۴۰ شورای انکشافی در ۱۵ ناحیه شهر هرات تشکیل شده است. سید وحید قتالی شهردار هرات می‌گوید که  برای هر شورا بین...