شهردار پیشین هرات ممنوع الخروج شد

شهردار پیشین هرات ممنوع الخروج شد

شهردار پیشین هرات ممنوع الخروج شد   فرهاد نیایش، شهردار پیشن هرات ممنوع الخروج شده‌است. اداره‌محلی هرات از تعلیق وظیفه چهار کارمند ارشد اداره شهرداری هرات خبر می‌دهد. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات امروز در...