شهردار هرات: در گذشته ماهانه ۳۵ میلیون افغانی از دروازه‌های ورودی هرات اختلاس می‌شد

شهردار هرات: در گذشته ماهانه ۳۵ میلیون افغانی از دروازه‌های ورودی هرات اختلاس می‌شد

سید وحید قتالی شهردار ولایت هرات می‌گوید که پیش از تقرر وی در سمت شهردار این ولایت، به گونه ماهوار ۳۵ میلیون افغانی از دروازهای ورودی هرات، اختلاس می‌شد.   شهردار هرات می‌گوید که اداره شهرداری این ولایت در دو ماه...