شهرداری بادغیس برای نظافت شهری آستین بالا زد

شهرداری بادغیس برای نظافت شهری آستین بالا زد

مسئولان اداره شهرداری ولایت بادغیس یک حشر عمومی را برای پاک‌کاری شهر قلعه نو راه اندازی کرده اند.   اسحاق واثق، آمر حکومت داری شهرداری بادغیس می‌گوید که این برنامه به منظور نهادینه شدن فرهنگ شهر نشینی و بهداشت شهری...