شهرداری هرات: بررسی روی یکجا شدن مدیریت ترافیک با شهرداری جریان دارد

شهرداری هرات: بررسی روی یکجا شدن مدیریت ترافیک با شهرداری جریان دارد

شهرداری هرات می‌گوید، در حال حاضر روی یک مسئله استراتیژیک که به دوش گرفتن مدیریت ترافیک توسط اداره شهرداری می‌باشد، بحث و بررسی ادامه دارد. سید وحید قتالی شهردار هرات می افزاید، نزدیک به ۴۰۰ میلیون افغانی در سال گذشته...