شهرداری هرات عملیات جمع آوری دست فروشان را آغاز کرد

شهرداری هرات عملیات جمع آوری دست فروشان را آغاز کرد

شهرداری هرات امروز شماری از چرخی ها و دست‌فروشان سطح شهر را جمع آوری کرد. به گفتۀ مسئولان این اداره این اقدام به دلیل نظم بخشیدن به شهر و جلوگیری از فروش مواد غذایی غیر صحی به دانش آموزان مکاتب صورت گرفته است. این در حالی...