تلاش‌ها برای جلوگیری از دستبرد به حقوق شهدا و معلولان در هرات

تلاش‌ها برای جلوگیری از دستبرد به حقوق شهدا و معلولان در هرات

مسئولان ریاست کار و امور اجتماعی شهدا و معلولان هرات گفته‌اند در سفری که معین وزیر کار و امور اجتماعی به این ولایت داشته است این اداره پیشنهاداتی را برای ایجاد سهولت هرچه بیشتر برای وارثان شهدا و معلولانی که از این اداره...