شهاب‌سنگی به اندازه یک ساختمان ۱۰ طبقه از کنار زمین عبور کرد

شهاب‌سنگی به اندازه یک ساختمان ۱۰ طبقه از کنار زمین عبور کرد

شب گذشته بود که شهاب سنگی به اندازه یک ساختمان ۱۰ طبقه از کنار زمین عبور کرد. بر بنیاد گزارش رسانه‌ها، فاصله فاصله این شهاب سنگ با زمین به اندازه نصف فاصله ماه تا کره خاکی تخمین زده می شود. در همین حال، دانشمندان تخمین...