یک شهاب‌سنگ بزرگ به سرعت به زمین نزدیک می‌شود

یک شهاب‌سنگ بزرگ به سرعت به زمین نزدیک می‌شود

ناسا" آژانس فضایی آمریکا" با بیان این مطلب اعلام کرده که شهاب‌سنگ بزرگ SP1 به اندازه  ۷۰ تا ۱۶۰ متر طول داشته و در فاصله کمتر از ۰,۰۳۹ واحد نجومی که معادل است با ۸۷,۵ کیلومتر از کنار زمین خواهد گذشت. بر بنیاد گزارش نشریه دیلی...