طوفان شن در لبنان ۶ نفر را کشت

طوفان شن در لبنان ۶ نفر را کشت

توفان شن در خاورمیانه که تاکنون دست‌کم جان شش نفر را گرفته است به مناطقی از عربستان سعودی و خاورمیانه نیز رسید. توفان شن در اردن به تعطیلی مدارس انجامید اما در لبنان باوجود مشکلات تنفسی ناشی از این توفان، مردم بار دیگر...