شناگر بریتانیایی سفر ۳۰۰۰ کیلومتری خود در اقیانوس اطلس را یک روز به تاخیر انداخت

شناگر بریتانیایی سفر ۳۰۰۰ کیلومتری خود در اقیانوس اطلس را یک روز به تاخیر انداخت

بن هوپر، شناگر بریتانیایی که در نظر دارد با شنا در عرض اقیانوس اطلس از سنگال (در غرب آفریقا) به شمال برزیل برسد، گفته است که فردا دوشنبه ۷ نوامبر این اقدام را با تاخیر شروع خواهد کرد. مسافت این شنا حدود ۳۰۰۰ کیلومتر است و...